NET HOLDİNG A.Ş.


İnsan Kaynakları Politikası

Net Şirketler Grubumuzda “en değerli sermaye ve hazinemiz insan kaynağımızdır” felsefesi insan kaynakları politikamızın özünü oluşturmaktadır. Çalışanlarına güvenilir ve adil çalışma ortamı sağlayan, çalışanlarının kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı, işe alımlarından başlayarak tüm çalışanları için eğitim, ücret, kariyer gibi konularda eşit koşullardaki kişilere fırsat eşitliği sağlanmasına özen gösteren, çalışanlar arasında ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapmayan bir politikadır.

Çalışanlarla gerekli irtibatı sağlamak üzere temsilci atanmıştır. Ayrıca tüm çalışanlar istek ve şikayet kapsamında yönetime doğrudan ve kolayca ulaşılabilme imkanına sahiptir.

Şirketimiz, bunların yanı sıra işyerinde, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini sağlama konusunda da azami özeni göstermektedir. Şirket bünyesinde çalışanların belirli aralıklarla sağlık kontrolleri yapılmakta, çalışanlar iş güvenliği hususunda gerekli olan tüm kural ve talimatlar hakkında bilgilendirilmektedir. Buradaki temel hedefimiz, en önemli sermayemiz olan çalışanlarımızın daha mutlu ve verimli çalışabilecekleri bir çalışma ortamı yaratmaktır.