NET HOLDİNG A.Ş.


Şirketimizin, bağlı ortaklığı Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.`yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devir alması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK`nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren “Birleşme ve Bölünme Tebliği” (II-23.2) gereğince pay sahiplerimizin incelemesine sunulan belgeler;