NET HOLDİNG A.Ş.


Sermayesine doğrudan ve/veya dolaylı olarak %100 oranında iştirak etmiş olduğumuz, halka açık olmayan bağlı ortaklıklarımız Gökova Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş., Halikarnas Turizm Merkezi Ticaret ve Sanayi A.Ş., Net Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş., Net Şans Oyunları Yatırım A.Ş., Enet İnternet Yayıncılık Hizmetleri Yatırım ve Ticaret A.Ş., Net Piyango ve Şans Oyunları Ticaret A.Ş., Netel Net Otelcilik Yatırım ve İşletme A.Ş. ve Barometre Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde “kolaylaştırılmış usulde” birleşme işlemine ilişkin olarak;


Şirketimiz ile Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin birleşme işleminin görüşülmesine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.08.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu birleşme işlemi toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul'a katılan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimiz ayrılma hakkını kullanabilecektir.

Ayrılma hakkı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile kullandırılacak olup ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre
06 Eylül 2017 Çarşamba günü başlayacak ve 19 Eylül 2017 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

Ayrılma hakkının kullanımında kullanılacak form ve ayrılma hakkında izlenecek adımları açıklayan dokümanlar aşağıdadır.


Net Holding A.Ş. ile Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. birleşmesine ilişkin olarak, aşağıdaki belgeler ortaklarımızın ve diğer ilgililerin bilgisine sunulmaktadır. Söz konusu dokümanlar 29.07.2017 tarihinden itibaren “Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No:9 Beşiktaş / İstanbul” adresinde bulunan Şirket merkezimizde de ortaklarımızın fiziki incelemesine hazır bulundurulacaktır.