NET HOLDİNG A.Ş.


Şirketimiz ile Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin birleşme işleminin görüşülmesine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.08.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu birleşme işlemi toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul'a katılan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimiz ayrılma hakkını kullanabilecektir.

Ayrılma hakkı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile kullandırılacak olup ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre
06 Eylül 2017 Çarşamba günü başlayacak ve 19 Eylül 2017 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

Ayrılma hakkının kullanımında kullanılacak form ve ayrılma hakkında izlenecek adımları açıklayan dokümanlar aşağıdadır.


Net Holding A.Ş. ile Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. birleşmesine ilişkin olarak, aşağıdaki belgeler ortaklarımızın ve diğer ilgililerin bilgisine sunulmaktadır. Söz konusu dokümanlar 29.07.2017 tarihinden itibaren “Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No:9 Beşiktaş / İstanbul” adresinde bulunan Şirket merkezimizde de ortaklarımızın fiziki incelemesine hazır bulundurulacaktır.