NET HOLDİNG A.Ş.


Net Holding dört ana sektörde faaliyet göstermeye devam etmektedir. Söz konusu sektörler Otel ve Casino işletmeciliği, Gayrimenkul Geliştirme, Gümrüksüz Mağaza İşletmeciliği (Duty-Free) olarak şirketin turizm sektöründe faaliyet gösteren yapısından kurumsal olarak yönetilen “Bölgesel Hizmetler Sektörü Holding”’ine dönüşümü devam etmektedir.

Bölgesel tanımı Akdeniz ve Ege havzaları ile Türkiye ve Türki Cumhuriyetleri kapsamaktadır. Net Holding Piyango İşletmeciliği sektöründe de bölgesel tanımına uygun olarak faaliyete geçebilmek için çeşitli imkanları değerlendirmektedir. Bölgesel tanımı Akdeniz ve Ege havzaları ile Türkiye, KKTC, Azerbaycan başta olmak üzere Türki Cumhuriyetleri kapsamaktadır. Yakın gelecekte söz konusu bölgesel tanıma Güney Doğu Avrupa, Ukrayna ve Rusya’nın eklenmesi planlanmaktadır.

2007 yılında oluşturulan Net Holding Master Strateji Planı (MSP) kapsamında var olan geniş ve stratejik gayrimenkul portföyüne çizilen bölgesel tanıma ve geliştirmeye uygun arazileri eklemeyi prensip edinmiştir. Olası arazi alımları için piyasa koşulları, bölgesel tercih, proje için geliştirilebilir olma özelliği gibi temel kriterler ön planda tutulacaktır. Dünya ve Türkiye Emlak piyasalarında yaşanan ve yaşanabilecek gelişmelerde göz önünde bulundurularak seçici bazda yaklaşım yapılması planlanmaktadır.

Net Holding Kıbrıs’ta oluşabilecek olumlu politik şartlardan (direkt uçuş ve/veya izolasyonun sona ermesi) pozitif olarak etkilenecek İMKB’ye kote olan tek şirkettir. Olumlu etkiler ise sırası ile Net Grubu’nun Kıbrıs’ta bulunan mal varlığında değer artışı ve Ada’dan elde edilecek Vergi Faiz Amortisman Öncesi Kar (VFAÖK) rakamlarında ciddi artışlar olarak özetlenebilir. Direkt uçuşların KKTC’ye getireceği ek turizm potansiyeli ise Net Grubu otellerine ve talih oyunları salonlarına doluluk oranları ve satış ciro artışları olarak yansıyacaktır.