NET HOLDİNG A.Ş.


Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarına göre hazırlanmış olan Genel Kurul Toplantı Bildirimleri, Tutanakları, Hazirunları ile diğer bilgi ve belgeler aşağıda sunulmuştur.