NET HOLDİNG A.Ş.


NET Holding A.Ş.'nin son ana sözleşme yayın tarihi 10.01.2010 Pazartesi olup indirmek için tıklayın.

Ana Sözleşme Tadil Tarihçesi

 • 20.01.1981 Tarih, TTSG Sayı 168, Kuruluş Sözleşmesi
 • 22.01.1982 Tarih, TTSG Sayı 425, Değişik 8 nci
 • 02.08.1983 Tarih, TTSG Sayı 809, Değişik 4,8,13,18 ve 21 inci
 • 03.12.1985 Tarih, TTSG Sayı 1400, Değişik 4,8,9,10,15,17,25 ve 32 inci
 • 03.06.1987 Tarih, TTSG Sayı 1778, Değişik 7,8,33 ve 36 ıncı
 • 16.05.1988 Tarih, TTSG Sayı 2021, Değişik 9 ve 10 uncu
 • 12.06.1989 Tarih ,TTSG Sayı 2292, Değişik 3,4,8,9 ve 10 uncu
 • 13.06.1990 Tarih, TTSG Sayı 2547, Değişik 14 ve 15 inci
 • 17.06.1993 Tarih, TTSG Sayı 3300, Değişik 8 ve 9 uncu
 • 01.11.1993 Tarih, TTSG Sayı 3395, Değişik 8 ve 9 uncu
 • 15.05.1995 Tarih, TTSG Sayı 9785, Değişik 8 ve 9 uncu
 • 29.07.1996 Tarih, TTSG Sayı 4090, Değişik 8 ve 9 uncu
 • 28.04.2000 Tarih, TTSG Sayı 5034, Değişik 8,9 ve 32 inci
 • 25.04.2003 Tarih, TTSG Sayı 5785, Değişik 4,5,7,8,9,13,15,16,17,25,26,28,29,30,32 ve 37 inci
 • 26.05.2006 Tarih, TTSG Sayı 6564, Değişik 8 ve 9 uncu
 • 07.12.2010 Tarih, TTSG Sayı 7702, Değişik 4,8, ve 9 uncu ile Geçici Hükümler İlk idare Meclisi Madde-1 ve İlk Murakıp Madde-2