NET HOLDİNG A.Ş.


VİZYON

Faaliyet gösterdiği otel ve casino işletmeciliği, araç kiralama, yayıncılık ve gayrimenkul geliştirme alanlarında verdiği iyi ve kaliteli hizmetin sürekliliğini sağlamak ve tekrar tekrar gelen misafirin memnuniyet seviyesini koruyarak hedeflediği bölgelerde faaliyetlerini genişleterek uluslararası büyüme imkanlarını değerlendirmektir.


MİSYON

Başta Türkiye ve KKTC olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerin kültürel ve tarihi mirasının korunmasına katkıda bulunmak,

Tüm faaliyetlerimizde müşteri odaklı pazarlama yönetimi yaklaşımı ve tekniklerini benimsemek, uygulamak ve faaliyet sürekliliğini sağlamak,

Tüm çalışanlarımız tarafından anlaşılan, benimsenen ve paylaşılan kurumsal değerler oluşturmak,

İnsan kaynaklarını ön planda tutarak bireysel ve kurumsal ölçekte gelişimine fırsat ve katkı sağlamak,

Ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın tatminini en üst düzeyde tutacak toplam kalite anlayışının yerleşmesine olanak yaratmak,

Gelişmeye ve yeniliklere açık, geliştirici ve öğrenici tutumların yerleşmesini sağlamak.