NET HOLDİNG A.Ş.


01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi içerisinde Net Holding A.Ş.’nin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, kamuya açıklanan 2023 yılı Finansal Tablolarımıza İlişkin Dipnotların 6. maddesinde açıklanmıştır.