NET HOLDİNG A.Ş.


Net Holding; farklı sebeplerden dolayı ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan insanların, barınma, sığınma, gıdaya erişim ve insani şartlarda yaşam koşullarının iyileştirilmesi adına, insan odaklı göçmen ve mülteci politikalarını benimsemektedir.

Göçmen ve mültecilere yardım konusunda, kuruluşundan günümüze kadar inanç, cinsiyet, yaş, etnik köken ve engel gözetmeksizin birçok projenin destekçisi olan NET Holding; ülkelerine dönemeyen ya da korunma ihtiyacı olan kişilerin acil ve geçici korunma taleplerine cevap veren önde gelen sivil toplum kuruluşları ile kurumsal iş birliği içerisindedir.