NET HOLDİNG A.Ş.


Temiz ve sağlıklı gıdaya erişimin her geçen gün zorlaştığı günümüzde, Net Holding çatısı altında bulunan tüm şirket ve tesislerde; üretim, tedarik, depolama ve hizmet süreçlerinde israfı engelleyici uygulamalar benimsenmektedir.

Yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların öncelikle temel ihtiyaçlara ulaşabilmelerini, ardından iş edinip kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlayabilmeyi amaçlayan Temel İhtiyaç Derneği’nin en güçlü destekçisi olarak; israfı önleyerek gezegenin önemli sorunlarından birine çözüm olmaya çalışan ve insanların temel ihtiyaçlara adil ve eşit şekilde ulaşabilmesi için geliştirilen projeleri desteklemekteyiz.

www.tider.org