NET HOLDİNG A.Ş.


Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirmesinde doğruluk, doğru zamanlama ve eşitlik prensipleri kapsamında davranılmasını benimsemektedir. Şirkette, SPK’nın kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir bilgilendirme politikası yürürlüktedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında, doğru, anlaşılabilir, denetlenebilir ve kolay erişilebilir şekilde yapılması esastır. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve şirketimizin finansal durumunda ve faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Kamuyu bilgilendirme; özel durum açıklamalarının yanı sıra gerekli hallerde basın açıklamaları yolu ile de yapılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nca kabul edilen finansal raporlama standartları doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yarıyıl ve yıl sonu konsolide raporlarının yanı sıra, denetlenmemiş 1. ve 3. ara dönem konsolide raporlarını ve kamuya açıklanması gereken özel durumları, SPK mevzuatı uyarınca süresi içinde Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) aracılığıyla düzenli olarak kamuya açıklamaktadır.

Bilgilendirme politikasının oluşturulması ve denetlenmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Genel Kurul gündeminde bu politikalar hakkında pay sahipleri bilgilendirilmektedir.

Şirketimizin önemli bir bölümü halka açık olup, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)’de işlem görmektedir. Bilinen en büyük gerçek kişi hissedar Besim TİBUK’tur ve kendisinin “Yönetim Kurulu Başkanı” olduğu kamunun bilgisi dahilindedir.

Yıl içinde şirket faaliyetleri ile ilgili tüm gelişmeler özel durum açıklamalarıyla KAP sistemin www.kap.org.tr adresinden pay sahiplerine ve yatırımcılara hemen ulaştırılmaktadır.