NET HOLDİNG A.Ş.


Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" uyarınca;

Denetim Komitesinin önerisi üzerine alınan Yönetim Kurulu Kararı gereğince, 25.08.2016 tarihinde yapılan NET Holding A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul'unda 2016 Yılı hesaplarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yerine getirmesi için BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM ve Y.M.M. A.Ş. firması seçilmiştir.

www.bbdenetim.com